Privacy policy

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet openbaar gemaakt worden. De gegevens die je aan Supermegaflex verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Je geeft Supermegaflex het recht om u via e-mail of gewone post te informeren over de producten van Supermegaflex, één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Indien je nog vragen hebt over deze privacy policy kun je contact opnemen met Supermegaflex.