Positieve gasten

/ Positieve gasten

De kleine dingen zijn de grote dingen

De kleine dingen zijn de grote dingen

(English friends, scroll down for your language!)

In de rubriek 
Positieve Gasten vertellen inspirerende ‘positiviteitsverspreiders’ over verbinding, geluk en hun streven naar een mooiere wereld.

De Britse Georgina Jones is oprichter van de organisatie 'Turn Lights On': een beweging die mensen helpt zichzelf te begrijpen, hun geluk te vergroten, hun gezondheid te verbeteren en vriendelijkheid te verspreiden. Ze vertelt er meer over in dit schitterende stuk.


 

‘Het moment dat je dat lichtje ziet branden, de ogen ziet fonkelen, het gezicht ziet oplichten, de energie aan voelt zwellen.. dat moment is een wonderlijk gevoel voor jullie beiden.’

 

'Mijn naam is Georgina, maar de meeste mensen noemen me George. Ik woon in Wales en heb hier het grootste gedeelte van mijn leven gewoond, met tussenpozen in Spanje en India. Ik heb het geluk dat ik veel heb kunnen reizen, en hoewel ik altijd gek ben op de architectuur, cultuur, het eten en natuurlijk de wijn, zijn het altijd de mensen die mij bijblijven. Ik ben geïntrigeerd door mensen en door al onze eigenaardigheden. Ik wil weten waarom we doen wat we doen, en hoe we elkaar daarin nodig hebben.

Ik filosofeer vaak over het volgende: we mogen dan wel individuen zijn, toch hebben wij mensen ontzettend veel met elkaar gemeen. Maar waarom zijn we dan zo verwijderd geraakt van elkaar? Waarom worden zoveel mensen in de samenleving verkeerd begrepen? Waarom denken we zo sterk in ‘zij’ en ‘wij’? Waarom zie en ontmoet ik meer en meer mensen die gestrest zijn of zich eenzaam voelen?

Naar mijn idee is een eenzame, on-verbonden samenleving een hongerige samenleving. Hongerig naar ‘dingen’. Naar ‘spullen’ om de leegte te vullen. Een leegte waarvan ik geloof dat die alleen gevuld kan worden met liefde. Liefde voor anderen, en liefde voor jezelf.

En dat is waarom ik doe wat ik doe. Ik wil de wereld vullen met meer liefde en meer verbondenheid. Zodat wij met z’n allen meer waardering krijgen voor onze kostbare levens. Om deze reden heb ik ‘Turn Lights On’ (TLO) opgericht: een beweging die mensen helpt zichzelf te begrijpen, hun eigen geluk te vergroten, hun gezondheid te verbeteren en vriendelijkheid te verspreiden.

In 2013 schreef ik een boek met dezelfde naam. ‘Turn Lights On’. (Wow, is het al zo lang geleden? Tijd voor een vervolg!) Ik schreef het zonder enkele wetenschappelijke onderbouwing. Ik volgde alleen mijn hart. Mijn gedachte was: als je meer verbinding maakt met mensen, en je begrip en zelfliefde verhoogt, word je gelukkiger.

Wat blijkt? Er is veel wetenschappelijk onderzoek dat mijn gevoel ondersteunt. Daarom krijgen mensen die lijden onder depressie of een angststoornis altijd het advies om de verbinding met anderen op te zoeken. Ik heb mensen mijn boek zien gebruiken om meer verbinding te creëren en een positieve impact te maken.

Hoog tijd dus dat ik met je deel hoe je iemands lichten aan krijgt! Ben je er klaar voor? (Geen zorgen, er komt geen stopcontact, stekker of gloeilamp aan te pas.)

Men neme de volgende ingrediënten:

| Twee mensen
| Tijd
| Begrip
| Vriendelijkheid
| Een ‘gevoel voor het menszijn’
| Moed
| Vertrouwen

Stap één: spreek iemand aan. Vraag hoe het met diegene gaat. Wacht op het antwoord en stel dan een nieuwe vraag. Wees nieuwsgierig!

Schenk de ander jouw aandacht en tijd. Je volle aandacht. Maar: wees je ook bewust dat sommige mensen zitten opgesloten in hun drukte. Zij kunnen het gevoel hebben dat ze geen tijd hebben voor dit gesprek. Wees je bewust dat sommige mensen zich ongemakkelijk kunnen voelen bij het contact.

Blijf doorgaan tot je een glimlach ziet en verbinding voelt. De lach is een geweldige verbinder. Let op: houd het gesprek licht en positief. Begin niet over het slechte weer of die vertraagde trein. Jouw doel is de ander zich beter te laten voelen dan voordat je hem aansprak.

Je hoeft die ander niet gelukkig te maken. Daar gaat het niet om. ‘Turn Lights On’ gaat erom dat je iemand wakker maakt en zijn aandacht naar dit moment brengt. Dat je hem uit zijn eigen hoofd haalt.

Dit klinkt misschien vrij eenvoudig. En voor sommige mensen is het dat ook. Er gaat echter behoorlijk wat aan vooraf.

In mijn werk heb ik gezien dat als mensen niet voor zichzelf zorgen en zichzelf geen tijd en vriendelijkheid geven, ze te druk zijn om te kunnen vertragen om een ander TLO te geven. Deze actie is dus een fantastische manier om te testen of je wel goed voor jezelf zorgt.

Let op: het vereist ook moed. Je kunt namelijk afgewezen worden, en dit is een van onze grootste angsten. Maar door genoeg van jezelf te houden groeit ook je eigenwaarde. En die helpt jou weer om afwijzingen het hoofd te kunnen bieden. Zorg je voor dit positieve verschil in jezelf, dan kun je ook een positief verschil maken voor een ander. Je laat een energetische voetafdruk achter, waar je ook gaat. Zoals Maya Angelou zei:

‘Mensen zullen vergeten wat je zei, mensen zullen vergeten wat je gedaan hebt, maar mensen zullen nooit vergeten hoe je ze hebt laten voelen’

En het moment dat je dat lichtje ziet branden, de ogen ziet fonkelen, het gezicht ziet oplichten, de energie aan voelt zwellen.. dat moment is een wonderlijk gevoel voor jullie beiden.

Je kunt vandaag iemands dag veranderen met jouw aandacht en vriendelijkheid. Het enige wat je de ander hoeft te geven is een beetje van jouw tijd en energie. Jouw eigen, unieke energie.

Dit kan een oudere heer zijn die alleen woont en die dag nog geen enkel contact met iemand gehad heeft. Een tiener die problemen heeft met zijn ouders. Je moeder. Je vriend. Je maakt al heel gemakkelijk een verschil. De kleine dingen zijn eigenlijk de grote dingen.

Het kan een oudere heer zijn die alleen woont en die dag geen enkel contact met iemand heeft gehad. Een tiener die problemen heeft met zijn ouders. Je moeder. Je vriend. Je maakt al snel een verschil. De kleine dingen zijn eigenlijk de grote dingen.

Vertel me over je ervaringen en geniet van het aanwakkeren van andermans lichtjes.' (georgina@turnlightson.com)

 


 

Turning People’s Lights On


‘When you see those lights go on, eyes sparkling, faces lighting up, energy lifting, it is a wonderful feeling for both of you.’


'My name is Georgina, but most people call me George, with the odd person calling me Georgia which I instantly put a stop to :-) 


I live in Wales and have done most of my life, with spells in Spain and India. I have had the luxury of travelling to many countries, and although I love the architecture, culture, food and of course the wine, I am always far more interested in the people. I love people, understanding why people do what they do, the way we need each other, community, all our quirks and oddities. 


I often wonder; human beings are pretty much the same despite being individuals. So why is it we have so much disconnection in our world today? Why are so many people in society misunderstood, and why is there is a real sense of them and us? Why is it that I see and meet more and more people feeling alone and stressed? 


I believe that a lonely, disconnected society is a hungry one. Hungry for “stuff” and “things” to fill the void, the void that I believe can only be filled with LOVE, and masses of it. Love to others and love to yourself.


This is why I do what I do; I want to fill the world up with more love and connection, so we all appreciate our precious lives. This is why I set up Turn Lights On (TLO), a movement which helps people to understand themselves, improving their happiness, health and spreading kindness.


I wrote a book called Turn Lights On in 2013. (Wow, is it that long ago? Better get another one out soon.) I wrote it with no scientific research and only following my heart. I thought if you increase your levels of human connection, understanding and self-love, you will be happier. 


I knew this to be true as I was teaching it in my sessions and practising it with friends and family. We were all seeing the benefits. It turns out that there is much scientific research to back up what came flowing from my heart. 


Connection with other people is always encouraged when you have depression or anxiety, and I have seen people use TLO to create more connection and make positive differences. 


So, I think it is time, time that I share with you how to turn someone’s lights on. Are you ready? It does not involve a socket, a plug, a lightbulb, all the usual jokes I get! 


Here are the ingredients you need: 

| Two people
| Time 
| Understanding 
| Kindness 
| Sense of human 
| Courage 
| Trust 


Firstly, slow down and ask someone how they are doing? Wait for the response, then ask another question and approach this with the curiosity. You are gifting them your attention and time here; this is about you being only interested in them. 


Understand that some people may be locked into busy, they may feel that they haven't got the time for this conversation, or they may feel cold or awkward. Keep on going until you see smiles and feel a connection. Laughter is a great connecter. Common ground is another thing, try and keep it light and positive so ditch the talk about how rubbish the weather is, or the delayed train. Your goal here is to leave them feeling better than when you found them. 


This is not about you making them happy. This is about you waking them up and bringing them into the moment with you, not locked in their thoughts. 


This sounds pretty easy, and for some people, it is. However, it can take a fair bit of preparation. 


I have seen through my work if people are not looking after themselves, giving themselves time and self-kindness, they are too busy to slow down to turn someone else’s lights on. So this act is a great way to see if you are looking after yourself. 


This also takes courage as you could get rejected and this is one our biggest fears. However, with higher levels of self-esteem from giving yourself love and kindness, you can cope. I hope you see that this tiny act can make a positive difference to you, so you, in turn, can make a positive difference. You leave an energetic footprint wherever you go. As Maya Angelou said: 


“I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.” 


When you see those lights go on, eyes sparkling, faces lighting up, energy lifting, it is a wonderful feeling for both of you.


Today you could change someone’s day with your attention and kindness. You don’t need to buy them anything or give them anything, just your time and energy, your own unique energy. 


It could be an elderly gentleman that lives on his own who hasn’t had any contact with anyone that day. A teenager who is having problems with his parents, your mother, your friend. You make such a difference; small things are really the big things.


Speak to me about your experiences and good luck Turning Lights On.' (georgina@turnlightson.com